För grannskapet

Du som bor och/eller verkar på en plats, känner den bäst!

Var med när ditt grannskap förändras

WALLSTREET handlar om att konstnärer och grannar skapar platser med betydelse – i den gemensamma offentliga ”vardagsrummen”. De som bor och verkar på en plats, känner den bäst. Ingen utomstående planerare eller arkitekt kan överträffa den lokalt förankrade kunskapen om vilka platser och stråk som känns otrygga, osäkra, fula, döda, mörka eller tråkiga. WALLSTREET samverkar där det går med lokala föreningar och nätverk, där grannar kan verka som ambassadörer i sitt närområde.

Grannar kan t ex:

 • Identifiera bra platser för konst i sitt eget närområde
 • Bidra med inspel till den konstnärliga berättelsen som skapas för platsen
 • Medfinansiera konst (gäller främst lokala näringslivet och brf-er)
 • Delta i öppna samtal med konstnären – öka din medvetenhet och kompetens kring konstnärliga uttryck

Vill du vara kontaktperson för Wallstreet festivalen ditt område/din stadsdel?:

Festivalen samarbetar med lokala kontaktpersoner över hela Sverige, dvengagerade medborgare som är ambassadörer för sin stadsdel/område som aktuell kommun valt att satsa på i samband med festivalen. En kontaktperson blir festivalens främsta kontakt avseende att samla perspektiv från grannar om t ex bra platser för konst. En kontaktperson medverkar frivilligt på sin fritid, och ersättning i form av pengar utgår ej. Belöningen ligger i att ditt eget närområde blir bättre, och du är personligen med och påverkar i praktiken.

Vem passar som kontaktperson för ett område/stadsdel?

 • Du är sannolikt redan engagerad i t ex en trivselgrupp i ditt område och/eller i det lokala föreningslivet, och vill utveckla din roll med större ansvar och involvera dig djupare
 • Du tycker det är intressant, roligt och viktigt med offentlig konst
 • Du vill gärna fördjupa din kontakt med konst och konstnärer
 • Du är öppen för att både dela och lyssna på perspektiv och idéer om utmaningar och möjligheter som finns i ditt område. För de som vill kommer vi också försöka skapa ett nätverk för utbyte mellan olika stadsdelar/områden.
 • Kanske vill du vara med och skapa aktiviteter för stadsdelen kopplat till festivalen såsom vandringar eller leda en workshop för dina grannar

Exempel på frågeställningar i processen:

 • ”Fulaste” och/eller mest otrygga platserna där det rör sig mycket folk?
 • De tre främsta tillgångarna och karaktärsdragen i området?
 • Platsens själ i tre meningar?
 • De tre största utmaningarna inom lokala näringslivet (om det finns)?
 • Plastens historia och framtida planer?
 • Vad är det bästa som kan hända på platsen?
 • Behövs offentlig konst här? Varför? Om ej – varför?

Får jag som boende i ett område också göra eget konstverk?

Den offentliga konst som tas fram inom WALLSTREET som finansieras av våra partners produceras i huvudsak av yrkesverksamma konstnärer. Många konstnärer samverkar gärna dock med grannskapet där konsten ska vara. Som granne eller medborgare kan du då medverka i processen och ge inspel på utmaningar och möjligheter i ditt område som den yrkesverksamma konstnären kan integrera i utvecklingen av konstverket.

Har du som icke yrkesverksam konstnär en riktigt bra idé på ett konstverk, och det finns en intresserad finansiär som kan och vill betala, finns det självklart undantag.

Som icke yrkesverksam konstnär kan du också ansöka om material och möjlighet att sticka ett konstverk som placeras tillfälligt i ditt eget närområde. Du kan läsa mer om det och se en film om vad det handlar om genom att trycka på länken nedan.

Vanliga frågor och svar

Grannskap betyder alla de som bor och verkar inom ett specifikt geografiskt område. Grannskap omfattar både boende privatpersoner och de lokala företag och organisationer som finns i området. Den lokala förankringen och kontakten med dem som bor och verkar på platsen är av stor vikt för en hållbar utveckling.

De som bor och verkar på en plats, känner den bäst. Ingen utomstående planerare kan överträffa den lokalt förankrade kunskapen om vilka platser och stråk som känns otrygga, osäkra, fula, döda, mörka eller tråkiga. WALLSTREET samverkar där det går med lokala föreningar och nätverk, där grannar kan verka som ambassadörer i sitt närområde.

Är du medborgare som är intresserad av att veta mer om konsten i ditt närområde och vill delta i festivalen? Kontakta i första hand din lokala konstförening eller annan lokal organisation som har en samordnande funktion i ditt grannskap. WALLSTREET festival samverkar med lokala föreningar som samordnare i frågor som rör platsens konstnärliga berättelser.

Grannar kan t ex: Identifiera bra platser för konst i sitt eget närområde; Bidra med inspel till den konstnärliga berättelsen som skapas för platsen; Medfinansiera konst (gäller främst lokala näringslivet och brf-er); Delta i öppna samtal med konstnären.

Det vet vi inte än. Konsten hamnar där festivalens medverkande partners bestämmer att de vill satsa på konst, oavsett om det gäller kommunen eller privata näringslivet. Processen om val av plaster kommer pågå t.o.m. våren 2025 och redovisas allt eftersom på denna webbsida.

Det du som boende kan göra är att kontakta din lokala konstförening. Hur jobbar ditt grannskap med konstnärliga berättelser? Vi uppmuntrar grannskap att gå samman och prata om sin egen plats. Vilka berättelser präglar platsen? Hur påverkar platsen och dess berättelser oss? Hur kan det bli bättre?

WALLSTREET festival 2025 äger rum i flera olika kommuner i Sverige sommaren 2025. Festivalen pågår alla sommarmånader juni, juli och augusti med aktiviteter såsom t ex guidade bussturer.

WALLSTREET 2025 handlar om offentlig konst utomhus i våra gemensamma vardagsrum. Festivalen har fokus på bild- och formkonst. Det kan vara skulptur, tillfällig arkitektur, ljus, muralmåleri i alla möjliga olika storlekar. Miniatyrer och jättestora konstverk. Festivalen har ett tydligt miljötänk och prioriterar konstmaterial och processer som har liten eller ingen påverkan på naturen.

 • En variation i konstnärliga discipliner och uttryck som signalerar öppenhet och mångfald
 • Nyproduktion, återvunnen konst, renoverad konst – fokus på bildkonst och formkonst
 • Offentlig konst i våra gemensamma vardagsrum – WALLSTREET är en ren utomhusfestival
 • Konst för kommunernas och hela Sveriges boende, besökare, företagare
 • Tillfällig konst och permanent konst
 • Konst med omsorg om personers, platsers och planetens själ
 • Konst där konstnärlig kvalitet säkerställs av projektets konstråd och auktoriserade driftbolag (konstkonsulter, curators och operativa projektledare)
 • Konst som finansieras av beställare – kommuner och privata näringsidkare

WALLSTREET har två olika sorters partners – offentlig sektor (kommuner) och privat sektor (mestadels fastighetsutvecklare).

Medverkande kommuner använder sig av befintliga etablerade kommunala processer för framtagande av konst där armlängds avstånd gäller och konstproduktionen leds av personer med konstnärlig kompetens.

Privat näringsliv använder sig av de konstkonsulter som är kopplade till festivalen, och som fungerar som länk mellan privata partners och konstnären. De flesta konstproduktioner i den privata sektorn följer en given process (se FAQ ”Hur går konstprocessen till?”)

WALLSTREET vill i största möjliga mån involvera boende på den plats det ska bli konst (om det bor några på platsen vill säga).

Rainbow Ticket

Riktar sig till medborgare och tillresta som vill ta del av festivalens olika event. För att boka biljetter eller se pågående event, gå till sidan "Event".

Läs mer

Hitta ett projekt nära dig