För kommuner

Sommaren 2025 ändras Sveriges ansikte för alltid - är din kommun med?

Var med och förbättra Sverige

Sommaren 2025 genomförs konstfestivalen WALLSTREET för tredje gången – nu i hela Sverige. WALLSTREET handlar om att konstnärer och grannar skapar platser med betydelse och står för inkludering, värdeskapande, destinationsutveckling. En meningsfull samverkan mellan kommuner och aktörer inom stadsutveckling och landsbygdsutveckling för ett bättre samhälle. Konst är avgörande för platsers själ, dess samspel, identitet och attraktivitet. I dessa tider är det kvaliteter och värden som är viktigare än någonsin. Låt 2025 bli året då vi bygger samman Sverige. Vill du och din kommun vara med? Tillsammans kan vi göra stordåd. Flera av landets största kommuner har redan bestämt sig för att vara med.

Hösten 2019 genomförde vi festivalen i Nacka kommun tillsammans med 12 privata företag, vilket gav nackaborna 20 nya konstverk. Sommaren 2022 genomförde vi festivalen i Stockholmsregionen där Stockholm, Nacka och Upplands-Bro kommuner medverkade tillsammans med 20 privata bolag, vilket totalt gav över 100 nya offentliga konstverk. Inför 2025 är målet 100 partners och 1000 konstverk.

Inspiration!

Festivalen är en succé - boende, besökare och företag älskar konsten! Nu tar vi festivalen vidare nationellt.

Vanliga frågor och svar

 • Ideell förening är plattform för festivalen och finansieras dels genom medlemskap och dels genom ”Tickets”
 • Mycket erfaren övergripande projektledning. Varje partner har sin egna interna projektledare.
 • Gemensam kommunikationsplattform och strategi. Varje partner har sin egna interna kommunikatör.
 • Partners från olika delar av samhället
 • Partners är främst kommuner och fastighetsägare som finansierar konst på/vid egna fastigheter
 • Alla köper in sig via ”Ticket” som finansierar övergripande projektledning  och ger kommersiella rättigheter
 • Utöver ”Ticket” bekostar var och en sina egna konstverk
 • Förmedling av konst mellan konstnär och partner sker via av föreningen auktoriserade driftbolag (konstkonsulter, operativa projektledare, curators)
 • I samspel med forskning, bransch- och intresseorganisationer

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

WALLSTREET festival verkar utifrån en fristående plattform i form av den politiskt neutrala ideella organisationen ”Storstockholm Konst & Arkitektur”. Plattformen erbjuder även en initierad politisk dialog om konstens kraft med stöd av forskning. Alla partier för en gemensam sak.

Medverkande kommuner skall följa principen om armlängds avstånd. Politiker medverkar inte i varken projektgrupp eller konstråd för WALLSTREET festival, eller i styrelsen för den ideella föreningen som är plattform för projektet.

 • Kommuner i Sverige (vi verkar i de kommuner som gått med i festivalen)
 • Yrkesverksamma konstnärer och konstkonsulter
 • Privata företag i Sverige – mestadels fastighetsägare och fastighetsutvecklare men även företag från andra branscher
 • Bransch- och intresseorganisationer i Sverige
 • Akademi och skola från olika platser i Sverige

WALLSTREET 2025 handlar om offentlig konst utomhus i våra gemensamma vardagsrum. Festivalen har fokus på bild- och formkonst. Det kan vara skulptur, tillfällig arkitektur, ljus, muralmåleri i alla möjliga olika storlekar. Miniatyrer och jättestora konstverk. Festivalen har ett tydligt miljötänk och prioriterar konstmaterial och processer som har liten eller ingen påverkan på naturen.

 • En variation i konstnärliga discipliner och uttryck som signalerar öppenhet och mångfald
 • Nyproduktion, återvunnen konst, renoverad konst – fokus på bildkonst och formkonst
 • Offentlig konst i våra gemensamma vardagsrum – WALLSTREET är en ren utomhusfestival
 • Konst för kommunernas och hela Sveriges boende, besökare, företagare
 • Tillfällig konst och permanent konst
 • Konst med omsorg om personers, platsers och planetens själ
 • Konst där konstnärlig kvalitet säkerställs av projektets konstråd och auktoriserade driftbolag (konstkonsulter, curators och operativa projektledare)
 • Konst som finansieras av beställare – kommuner och privata näringsidkare

WALLSTREET har två olika sorters partners – offentlig sektor (kommuner) och privat sektor (mestadels fastighetsutvecklare).

Medverkande kommuner använder sig av befintliga etablerade kommunala processer för framtagande av konst där armlängds avstånd gäller och konstproduktionen leds av personer med konstnärlig kompetens.

Privat näringsliv använder sig av de konstkonsulter som är kopplade till festivalen, och som fungerar som länk mellan privata partners och konstnären. De flesta konstproduktioner i den privata sektorn följer en given process (se FAQ ”Hur går konstprocessen till?”)

WALLSTREET vill i största möjliga mån involvera boende på den plats det ska bli konst (om det bor några på platsen vill säga).

 • FAST KOSTNAD för ”Ticket” – från 100 000 för privat näringsliv (man får mycket för pengarna) och mellan 50 000 – 700 000 för kommuner beroende på antal medborgare boende i kommunen.
 • RÖRLIG KOSTNAD för produktion av konstverk – tillfälliga eller permanenta, stora eller små. Ni kan medverka med konstprojekt som redan är planerade och kan manifesteras sommaren 2025. Vi diskuterar gärna med ansvarig för offentlig konst och/eller stadsutveckling hos er och skräddarsyr.

Gold Ticket

Riktar sig till HUVUDPARTNERS - kommuner och företag i Sverige - som medverkar genom finansiering av konst på eller vid egna fastigheter.

Läs mer

Rainbow Ticket

Riktar sig till medborgare och tillresta som vill ta del av festivalens olika event. För att boka biljetter eller se pågående event, gå till sidan "Event".

Läs mer