För konstnärer

WALLSTREET festival handlar om när grannar och konstnärer skapar platser med betydelse.

Vill du vara med i festivalen?

WALLSTREET kommer bjuda in yrkesutövande konstnärer att göra en ansökan till Open Call. Info om det hittar du här.

Festivalen har härutöver ett antal konstkonsulter som ansvarar för att kurera konst till olika platser. WALLSTREET festival passar de konstnärer som gillar att interagera med boende och besökare på den plats som skall få ny konst. Oavsett om uppdragsgivaren är offentlig eller privat sektor så arbetar WALLSTREET med delaktighet och inkludering i den utsträckning det går. Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Stockholm CALLING

WALLSTREET CALLING ÄR Open Call där vi kommer söka efter redan befintlig konst bland yrkesutövande konstnärer i Europa.

Vanliga frågor och svar

WALLSTREET 2025 handlar om offentlig konst utomhus i våra gemensamma vardagsrum. Festivalen har fokus på bild- och formkonst. Det kan vara skulptur, tillfällig arkitektur, ljus, muralmåleri i alla möjliga olika storlekar. Miniatyrer och jättestora konstverk. Festivalen har ett tydligt miljötänk och prioriterar konstmaterial och processer som har liten eller ingen påverkan på naturen.

  • En variation i konstnärliga discipliner och uttryck som signalerar öppenhet och mångfald
  • Nyproduktion, återvunnen konst, renoverad konst – fokus på bildkonst och formkonst
  • Offentlig konst i våra gemensamma vardagsrum – WALLSTREET är en ren utomhusfestival
  • Konst för kommunernas och hela Sveriges boende, besökare, företagare
  • Tillfällig konst och permanent konst
  • Konst med omsorg om personers, platsers och planetens själ
  • Konst där konstnärlig kvalitet säkerställs av projektets konstråd och auktoriserade driftbolag (konstkonsulter, curators och operativa projektledare)
  • Konst som finansieras av beställare – kommuner och privata näringsidkare

WALLSTREET festival välkomnar yrkesutövande konstnärer att göra en ansökan till det Open Call som redan är aktivt. Festivalen kommer även omfatta konst utöver detta Open Call såsom installationer, skulpturer, muralmålningar och performances. Allt kureras av festivalens curators och konstkonsulter. Som stöd finns också ett konstnärlig råd bestående av människor med hög kompetens inom konstnärlig kvalitet och medskapande.

WALLSTREET festival 2025 äger rum i flera olika kommuner i Sverige sommaren 2025. Festivalen pågår alla sommarmånader juni, juli och augusti med aktiviteter såsom t ex guidade bussturer.

WALLSTREET har två olika sorters partners – offentlig sektor (kommuner) och privat sektor (mestadels fastighetsutvecklare).

Medverkande kommuner använder sig av befintliga etablerade kommunala processer för framtagande av konst där armlängds avstånd gäller och konstproduktionen leds av personer med konstnärlig kompetens.

Privat näringsliv använder sig av de konstkonsulter som är kopplade till festivalen, och som fungerar som länk mellan privata partners och konstnären. De flesta konstproduktioner i den privata sektorn följer en given process (se FAQ ”Hur går konstprocessen till?”)

WALLSTREET vill i största möjliga mån involvera boende på den plats det ska bli konst (om det bor några på platsen vill säga).

Ja ett konstnärligt råd finns, bestående av medverkande kommuners ansvariga för offentlig konst samt externa representanter med konstnärlig kompetens. Rådet fungerar som råd, stöd och bollplank i frågor som rör den konstnärliga processen. Rådet stärker konstnärens yrkesroll. Rådets syfte är också samordning och lärande genom informationsutbyte och kunskapsdelning.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i Sverige. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.