WALLSTREET CALLING

WALLSTREET festival OPEN CALL

BEFINTLIG KONST  & NY MINIATYRKONST sökes alltid året runt

Är du yrkesutövande konstnär och har färdiga offentliga verk i ateljén eller i förråd? Eller har du bra idéer på *miniatyrkonst?  WALLSTREET CALLING ett Open Call i Sverige och Europa som alltid är öppet och omfattar:

 • Redan befintlig offentlig konst i alla storlekar
 • Nya idéer för *miniatyrkonst

Vi söker tillfälliga och permanenta verk i alla slags och konstnärliga uttryck. Alla verk ska klara utomhusmiljö då WALLSTREET är en ren utomhusfestival. Vi kommer totalt visa upp till 1000 offentliga verk under konstfestivalen WALLSTREET 2025  – skulpturer, tillfällig arkitektur, *miniatyrkonst, muralmåleri mm – varav upp till hälften beräknas tillkomma via detta Open Call. En del av verken kommer skapa skulpturparker och skulpturstråk på olika platser i Sverige under festivalen. En del av verken kan komma att permanentas efter festivalen.

Festivalen omfattar även andra konstdiscipliner såsom muralmålningar och performances som kureras av festivalens curators. Detta Open Call omfattar endast befintlig konst och miniatyrkonst. 

* Med miniatyrkonst menar vi konstverk i storleksordningen ca 10 x 10 x 10 cm till exempel ”Digitala drömmar” av Ebba Bohlin, ”Fountain” av Magnus Thierfielders, ”Mushotellet” av Anonymous eller ”Politicians discussing global warming” av Isaac Cordal.

BAKGRUND

Klimatkrisen berör hela vårt samhälle, vilket påverkar inte bara våra liv utan också hur vår framtid formas och förändras. WALLSTREET festival samlar därför en bank av redan befintlig konst. Vi söker i samma anda också nya idéer på miniatyrkonst.

I stället för att försöka pressa in WALLSTREET i den traditionella konstfestivalformen, är vi intresserade av att följa konsten in i en ny tid – efter pandemin och mitt i en global klimatkris. Förslagen ska ha hög konstnärlig kvalitet och utmana vilka uttryck som konst i våra gemensamma offentliga rum kan ta – och inte minst hur de kommer till.

URVALSPROCESS

 1. Konstnärer lämnar in intresseanmälan genom att fylla i formuläret längre ned på sidan.
 2. Festivalens konstnärliga råd bedömer inkomna befintliga verk och nya förslag på miniatyrkonstverk.
 3. Rådet väljer tillsammans med festivalens aktuella konstkonsulter och matchar dem med de partners som medfinansierar festivalen och de platser som är aktuella för konst inom ramen för festivalen.
 4. De konstverk som matchas med partner och plats är tänkta att visas tillfälligt under festivalen. Utställningsersättning utgår till konstnären.
 5. Några av de tillfälliga verken kan komma att permanentas efter festivalen. Ytterligare ersättning utgår då till de konstnärer vars verk permanentas.

Inkomna förslag hanteras självklart med sekretess. De idéer som inte väljs ut för fortsatt uppdrag kommer inte att användas i något annat sammanhang utan tillhör självklart fortsatt konstnären.

EKONOMI & ERSÄTTNING

 1. WALLSTREET med partners betalar utställningsersättning lägst enligt MU-avtalet samt fraktkostnader för befintlig offentlig konst i alla storlekar – totalt mellan SEK 10 – 50 000 + moms per konstverk beroende på t ex behov av renovering mm.
 2. WALLSTREET med partners betalar produktionskostnader, utställningsersättning lägst enligt MU-avtalet samt fraktkostnader för nyproduktion av miniatyrkonst – totalt mellan SEK 20 – 50 000 + moms per miniatyr beroende på material mm.
 3. Detaljerad budget tas fram i dialog med konstnären

Festivalen pågår juni-augusti 2025.

INTRESSEANMÄLAN

Yrkesverksamma konstnärer kan lämna in intresseanmälan närsomhelst från nu t o m december 2024. Chansen att komma med ökar om du skickar in i god tid. Konstnärer kan delta enskilt eller i grupper om flera. För att intresseanmälan ska vara giltig skall  WALLSTREET webbformulär användas samt ladda upp en pdf enligt nedan info (krav).

 1. Fyll i formuläret längst ner på sidan.
 2. Ladda upp 1 (en) pdf i A4-format på totalt max 5 sidor och 20 MB som inkluderar:
  a) bild och beskrivning av ditt verk och tankar om hur du ser att den bäst placeras (krav)
  b) beskrivning av 1 referensprojekt (krav),
  c) CV på max 1 sida (krav)
  d) eventuell idé på ny miniatyrkonst med max 2 bilder/skiss/text (frivilligt)

BEDÖMNINGSKRITERIER

 • Hög konstnärlig kvalitet
 • Relevans i relation till aktuella samhällsfrågor och de möjligheter och utmaningar som de för med sig
 • Nyskapande förhållningssätt till tillfälliga konstprojekt
 • Hur väl konstverket relaterar till den valda plattformen, omgivande platsen eller den problematik den handlar om
 • Potential att engagera såväl en bredare som professionell publik
 • Praktisk och ekonomisk genomförbarhet

KONSTNÄRLIGT RÅD

Det konstnärliga rådet består av en respresentant från varje medverkande kommun – en tjänsteperson som är ansvarig för offentlig konst i kommunen samt ett antal externa konstnärer och konstkonsulter.

TIDSPLAN

 1. Ansökan är öppen sen sommaren 2023
 2. 31 december 2024: Sista ansökningsdag
 3. Löpande tom 31 december 2024: Konstnärliga rådet beslutar om de konstverk och förslag som kan bli aktuella för festivalen
 4. Januari-Mars 2025: Arbete med matchning av konstverk med plats och finansierande part inklusive beslut om vilka verk som kommer med i festivalen
 5. April-Maj 2025: Planering, justeringar och transporter
 6. Maj-Juni 2022: Placering av verk
 7. Juni-Augusti: Festivalmånader med tillfälligt skulpturstråk mm

Fredrika Friberg, festivalamiral

Få en uppfattning av vad WALLSTREET CALLING handlar om.
På bild syns Gunilla Bandolins konstverk "Observatorium" som är placerat i Hammarby Sjö i Stockholm stad.

WALLSTREET CALLING

Ansökan

Vilken är din hemstad?
Click or drag a file to this area to upload.

WALLSTREET festival 2025 äger rum i flera olika kommuner i Sverige sommaren 2025. Festivalen pågår alla sommarmånader juni, juli och augusti med aktiviteter såsom t ex guidade bussturer.

Detta Open Call vänder sig endast till yrkesutövande konstnärer. Hög konstnärlig kvalitet är en prioritet i festivalen.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i stockholmsregionen. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

WALLSTREET festival 2025 arrangeras med den fristående politiskt neutrala ideella organisationen ”Sveriges konst och arkitekturförening” som plattform. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som stärker och stödjer en positiv stads- och samhällsutveckling av offentliga platser utomhus i Sverige – i städer och på landsbygder. Verksamheten har fokus på delaktighet, medskapande, konst, kultur och arkitektur som uttryck och resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet.

Föreningens medlemmar består av en sammanslutning av kommuner och kommunala bolag samt några bransch- och intresseorganisationer. Även andra juridiska personer kan vara medlemmar.

WALLSTREET är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma offentliga rum. WALLSTREET är skapat för att tillämpas på olika platser runt om i världen. WALLSTREET ingår i det övergripande konceptet ”Cities of Art”. Såväl WALLSTREET som Cites of Art är registrerade varumärken för den globala arenan. Den ideella organisationen ”Sveriges konst och arkitekturförening” har licens att använda varumärket WALLSTREET i samband med genomförande av WALLSTREET festival 2025 som också gäller för medverkande partners.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.