WALLSTREET festival GAMES

Välkommen att PLAY the GAME! Skapa en unik hållbar närmiljö för din organisation tillsammans med yrkesverksamma konstnärer och kreatörer.

WALLSTREET festival GAMES

Få en känsla vad WALLSTREET festival GAMES handlar om genom en hälsning från Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

När alla är vinnare!

ÄR DET HÄR DU?

 • Du ansvarar för fastigheter eller hållbarhet i en kommun eller ett fastighetsbolag!
 • Du vill göra skillnad genom att göra din närmiljö mer hållbar, trygg och inspirerande!
 • Du vill ligga i framkant när det gäller social hållbarhet och vara framtidens arbetsgivare!

VÅRT ERBJUDANDE

WALLSTREET bjuder in till ett program där vi på ett kreativt sätt arbetar tillsammans med de unika möjligheterna i din organisations/fastigheters närmiljö. Inspirerade av forskning, konstnärer och varandra ökar vi vår förståelse för hur en hållbar närmiljö, som är både inspirerande och trygg, påverkar medarbetare, kunder, partners och samhället!

Vi utforskar konst som en drivkraft för att förbättra de tråkiga ”utrymmena” i just din utemiljö. Vi stöttar varandra för att skapa en första konceptidé. I samarbete med yrkesverksamma konstnärer lär vi oss hur man förverkligar konceptidéer på ett hållbart sätt enligt SDGs of Agenda 2030.

PROCESSEN – SPELA SPELET

 • 1 / WORKIN(ART)
 • 2 / PEPP AW
 • 3 / ACTION

1/ Tid och plats kommer

2/ Tid och plats kommer

3/ De organisationer som väljer att förverkliga sin konceptidé bjuds in att delta i steg 3. Här ges konstnärer möjlighet att ”pitcha” utifrån konceptidéerna. Själva konstverket och skapandet av konstverket måste överensstämma med Agenda 2030 hållbarhetsmål. Utvalda konstverk kommer att förverkligas och presenteras på WALLSTREET 2025!

PRIS

 • SEK 8000  exkl moms för WORKIN(ART) och PEPP AW
 • SEK 5000 exkl moms om du väljer att delta i konst ”pitch” processen – ACTION. Finansieringen av manifestationen av den fysiska konstinstallationen kommer att variera beroende på projektstorlek. Det är upp till varje organisation att fastställa budgeten.
VÅR TES
 • Behovet och önskemålen av en fri, trygg, säker och inspirerande närmiljö ökar
 • Konst är hållbarhetens fjärde pelare – viktig och värdefull nog att ses som en egen separat aspekt av helheten. Att ge konsten denna position som en tung parameter i utvecklingen av vårt samhälle är en snabb väg framåt mot en bättre framtid.
 • Det är bara genom att GÖRA saker i praktiska termer som vi verkligen kan realisera den fulla potentialen av hållbarhet och innovation. Att bara tänka och prata om handling tar oss ingenstans.
 • Samskapande med övriga deltagare och konstnärer ökar varje organisations förmåga att skapa hållbarhet och innovation 
 • Konst kan fungera som en ögonöppnare och hjälpa oss att tänka annorlunda. Tvärsektoriella och tvärvetenskapliga möten får människor att tänka på nya och kritiska sätt – gå över gränserna.
 • Konst kan stimulera, provocera och initiera nya känslor som alla är mycket relevanta om vi vill bredda vårt tänkesätt kring avgörande ämnen som hållbarhet.

ANMÄL DIG NU! 

Vill veta mer? Välkommen att skicka ett e-postmeddelande till hej@wallstreetfestival.se

 

Anmäl dig till WALLSTREET GAMES här

Har ditt företag eller kommun en GULD-Biljett och deltar som aktiv partner i WALLSTREET? Alla GULD Ticket-partners får 10 % rabatt.
Vänligen fyll i din fakturaadress.