Diamond Ticket

Riktar sig till GLOBALA PARTNERS som bidrar med resurser med sikte på den globala arenan

Det här får du med en diamond ticket

DIAMOND Ticket är för GLOBALA PARTNERS som bidrar med resurser med sikte på den globala arenan.

Skräddarsytt

Innehåll och pris skräddarsys utifrån partners och WALLSTREETs önskemål och behov.

Global möjlighet

WALLSTREET är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma stadsrum.