Gold Ticket

Riktar sig till HUVUDPARTNERS - kommuner och företag i Sverige - som medverkar genom finansiering av konst på eller vid egna fastigheter.

Det här får du med en gold ticket

GOLD Ticket köps av HUVUDPARTNERS, En typisk huvudpartner är kommuner och privata företag i stockholmsregionen som finansierar konst på eller vid egna fastigheter.

GOLD Ticket kostar mellan SEK 100 000 – 700 000 för kommuner beroende på folkmängd och från 100 000 för privat näringsliv. Viss variation kan förekomma.

Gold Ticket handlar främst om bidrag till övergripande projektledning och samordning av hela festivalen samt övergripande kommunikationsstrategi och kommunikativa insatser, rådgivning och kvalitetssäkring. Övriga generella kommersiella rättigheter för alla med GOLD Ticket listas nedan:

Innehåll GOLD Ticket

Övergripande festivalledning

PR + kommunikation, administration, konstnärligt råd, kundservice

Tre konferenser

startskott nov 2024, invigning 2025 och uppföljningskonferens 2025 (nätverk, utveckling)

Månadsbrev

som kan gå ut till alla anställda (inkludering, stolthet, utveckling…)

Digital plattform

Tillgång till festivalens digitala plattform (app/web/intranät)

Logotyp

Tillgång till och rätt att använda festivalens logotyp i samband med aktuell festival

Bildbank

Tillgång till festivalens egna bildbank (från hela festivalen)

Intern föreläsning

En intern föreläsning i relaterat ämne 1 tim + frågestund

Coffe table bok

Ex av “Book of WALLSTREET” + full tillgång digital version

Vanliga frågor och svar

 • Ideell förening är plattform för festivalen och finansieras dels genom medlemskap och dels genom ”Tickets”
 • Mycket erfaren övergripande projektledning. Varje partner har sin egna interna projektledare.
 • Gemensam kommunikationsplattform och strategi. Varje partner har sin egna interna kommunikatör.
 • Partners från olika delar av samhället
 • Partners är främst kommuner och fastighetsägare som finansierar konst på/vid egna fastigheter
 • Alla köper in sig via ”Ticket” som finansierar övergripande projektledning  och ger kommersiella rättigheter
 • Utöver ”Ticket” bekostar var och en sina egna konstverk
 • Förmedling av konst mellan konstnär och partner sker via av föreningen auktoriserade driftbolag (konstkonsulter, operativa projektledare, curators)
 • I samspel med forskning, bransch- och intresseorganisationer

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

 • Kommuner i Sverige (vi verkar i de kommuner som gått med i festivalen)
 • Yrkesverksamma konstnärer och konstkonsulter
 • Privata företag i Sverige – mestadels fastighetsägare och fastighetsutvecklare men även företag från andra branscher
 • Bransch- och intresseorganisationer i Sverige
 • Akademi och skola från olika platser i Sverige
 • WALLSTREET festival är en resa, där vägen är lika viktig som målet. Vi lär oss av varandra på vägen. Ni avgör själv nivå av engagemang. Vi erbjuder sammanhanget och högsta kompetens att möta er där ni är!
 • Ni behöver en intern projektledare samt en kontakt på kommunikation för samordning. Det vi behöver veta för att ge er en mer exakt uppskattning om tid är vad ni vill åstadkomma med medverkan. Hur många konstverk ungefär? Ett? Tio? Tjugo? Hur mycket vill ni göra själva, hur mycket vill ni att konstkonsulter gör? Hur mycket aktiviteter vill ni göra, hur inkluderande av medborgarna/medarbetarna vill ni vara etc. Detta kopplas till tidsplanen för hela projektet.
 • WALLSTREET festival är en resa, där vägen är lika viktig som målet. Vi lär oss av varandra på vägen. Ni avgör själv nivå av engagemang. Vi erbjuder sammanhanget och högsta kompetens att möta er där ni är!
 • Ni behöver en intern projektledare samt en kontakt på kommunikation för samordning. Det vi behöver veta för att ge er en mer exakt uppskattning om tid är vad ni vill åstadkomma med medverkan. Hur många konstverk ungefär? Ett? Tio? Tjugo? Hur mycket vill ni göra själva, hur mycket vill ni att konstkonsulter gör? Hur mycket aktiviteter vill ni göra, hur inkluderande av medborgarna/medarbetarna vill ni vara etc. Detta kopplas till tidsplanen för hela projektet.
 1. WALLSTREET festival (WS) och aktuell partner/finansiär (PART) tittar tillsammans på vilka platser PART som äger skulle passa för konst. En vägg, en bakgård, en park…? Kanske ska PART göra om eller bygga nytt och vill passa på att försköna, förvåna, förstärka själen på till platsen med ett konstnärligt inslag?
 2. Typ av plats påverkar vilken typ av konst som kan komma i fråga.
 3. PART bestämmer vilka PART vill ska vara involverade i process och beslut. WS rekommenderar starkt att inkludera medarbetare och boende i den utsträckning det går. WS hjälper med en bra modell för detta.
 4. I dialog tar vi reda på vilken sorts konstnär PART skulle vilja samarbeta med. WS och PART kikar på olika exempel och får en uppfattning om vad som är viktigt och intressant för PART. WS tar fram tre förslag på konstnärer. PART funderar och väljer en av dem. Konstnären skall naturligtvis också själv vilja ta uppdraget. Det händer ibland att konstnären säger nej.
 5. WS fungerar mellanhand och skriver avtal både med PART och med konstnär. WS tar hand om de tillstånd som behövs (TA-planer, bygglov mm) samt tar hand om allt annat som konstnären behöver för att kunna göra ett bra jobb.
 6. Konstnären får input om platsens själ mm, tolkar det fritt och tar fram en skiss som PART kikar på. De flesta skisser brukar godkännas direkt. Vid behov kan ytterligare en skiss göras. Två skisser är max. Det är därför viktigt att lägga tid och omsorg på valet av konstnär i första läget. Slutskisser förordas av konstnärliga rådet.
 7. WS tar hand om produktionen och stödjer konstnären. PART uppmuntras att åka och hälsa på konstnären på plats, boka in en föreläsning för medarbetarna på företaget, läsa månadsbreven, uppleva den färdiga konsten, dela era upplevelser med andra.
 8. PART följer den kommunikationsplan och underhållsplan som kommer med konsten.
 • FAST KOSTNAD för ”Ticket” – från 100 000 för privat näringsliv (man får mycket för pengarna) och mellan 50 000 – 700 000 för kommuner beroende på antal medborgare boende i kommunen.
 • RÖRLIG KOSTNAD för produktion av konstverk – tillfälliga eller permanenta, stora eller små. Ni kan medverka med konstprojekt som redan är planerade och kan manifesteras sommaren 2025. Vi diskuterar gärna med ansvarig för offentlig konst och/eller stadsutveckling hos er och skräddarsyr.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig här!

Vi återkommer till dig så snart vi kan, vanligen inom 2 arbetsdagar.