Röster om oss

Här kan du se och lyssna på olika perspektiv om WALLSTREET festival.

Kristina Sundin Jonsson

Vi fångade Skellefteås kommundirektör när hon var på konferens i Stockholm. Här delar hon sina perspektiv om varför de är med i WALLSTREET festival 2025.

Carl Bartler

Varbergs kommundirektör berättar om kommunens ambition och varför Varberg beslutat att vara med i WALLSTREET festival 2025.

Victor Kilén

Nackas kommundirektör berättar om sin medverkan i festivalen 2025 och lyfter konsten som brobyggare och banbrytare för en ny tid.

Annica Ånäs

Vi frågade verkställande direktören på Atrium Ljungberg varför de var med i WALLSTREET Stockholm år 2022.

Henrik Roos

Kyrkoherde Henrik Roos i Boo Församling berättar om deras medverkan i WALLSTREET Nacka 2019.

ODEITH & Vasakronan

Under festivalen sommaren 2022 samarbetade muralmålaren ODEITH med Vasakronan och skapade ett verk i Kista i Stockholm.

Katarina Wåhlin Alm

Nacka kommuns stadsutvecklingsdirektör delar sina tankar kring Farid Ruedas "Uggla" som tillkom under WALLSTREET 2019.