För privata företag

Konst skapar samtal och en bättre samhörighet för oss invånare och det område vi bor och verkar i. Som partner är du en del av förbättringen!

Var med och förbättra Sverige!

Sommaren 2025 genomförs konstfestivalen WALLSTREET för tredje gången – nu i hela Sverige. WALLSTREET handlar om att konstnärer och grannar skapar platser med betydelse och står för inkludering, värdeskapande, destinationsutveckling. En meningsfull samverkan mellan kommuner och aktörer inom stadsutveckling och landsbygdsutveckling för ett bättre samhälle. Konst är avgörande för platsers själ, dess samspel, identitet och attraktivitet. I dessa tider är det kvaliteter och värden som är viktigare än någonsin. Låt 2025 bli året då vi bygger samman Sverige. Vill du och ditt företag vara med? Tillsammans kan vi göra stordåd.

Hösten 2019 genomförde vi festivalen i Nacka kommun tillsammans med 12 privata partners, vilket gav nackaborna 20 nya konstverk. Sommaren 2022 genomförde vi festivalen i Stockholmsregionen där Stockholm, Nacka och Upplands-Bro kommuner medverkade tillsammans med 20 privata bolag, vilket totalt gav över 100 nya offentliga konstverk. Inför 2025 är målet 100 partners och 500 konstverk.

Inspiration!

Festivalen är en succé - boende, besökare och företag älskar konsten! Nu tar vi festivalen vidare nationellt. Är ditt företag med?

Festivalen WALLSTREET är en rörelse och en konstutställning i vårt gemensamma stadsrum och på landsbygder. Genom skapandet av konstverk med en mångfald av uttryck, bidrar festivalen till Sveriges attraktivitet, identitet och innovationskraft. WALLSTREET leder vägen för konsten och kulturens betydelse och plats i en föränderlig stadsmiljö.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.  

 • Ideell förening är plattform för festivalen och finansieras dels genom medlemskap och dels genom ”Tickets”
 • Mycket erfaren övergripande projektledning
 • Gemensam kommunikationsplattform och strategi
 • Partners från olika delar av samhället
 • Partners är främst kommuner och fastighetsägare som finansierar konst på/vid egna fastigheter
 • Alla köper in sig via ”Ticket” som finansierar övergripande projektledning  och ger kommersiella rättigheter
 • Utöver ”Ticket” bekostar var och en sina egna konstverk
 • Förmedling av konst mellan konstnär och partner sker via av föreningen auktoriserade driftbolag (konstkonsulter, operativa projektledare, curators)
 • I samspel med forskning, bransch- och intresseorganisationer

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

 • Kommuner i Sverige (vi verkar i de kommuner som gått med i festivalen)
 • Yrkesverksamma konstnärer och konstkonsulter
 • Privata företag i Sverige – mestadels fastighetsägare och fastighetsutvecklare men även företag från andra branscher
 • Bransch- och intresseorganisationer i Sverige
 • Akademi och skola från olika platser i Sverige

WALLSTREET festival 2025 arrangeras med den fristående politiskt neutrala ideella organisationen ”Sveriges konst och arkitekturförening” som plattform. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som stärker och stödjer en positiv stads- och samhällsutveckling av offentliga platser utomhus i Sverige – i städer och på landsbygder. Verksamheten har fokus på delaktighet, medskapande, konst, kultur och arkitektur som uttryck och resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet.

Föreningens medlemmar består av en sammanslutning av kommuner och kommunala bolag samt några bransch- och intresseorganisationer. Även andra juridiska personer kan vara medlemmar.

WALLSTREET är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma offentliga rum. WALLSTREET är skapat för att tillämpas på olika platser runt om i världen. WALLSTREET ingår i det övergripande konceptet ”Cities of Art”. Såväl WALLSTREET som Cites of Art är registrerade varumärken för den globala arenan. Den ideella organisationen ”Sveriges konst och arkitekturförening” har licens att använda varumärket WALLSTREET i samband med genomförande av WALLSTREET festival 2025 som också gäller för medverkande partners.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

 • WALLSTREET festival är en resa, där vägen är lika viktig som målet. Vi lär oss av varandra på vägen. Ni avgör själv nivå av engagemang. Vi erbjuder sammanhanget och högsta kompetens att möta er där ni är!
 • Ni behöver en intern projektledare samt en kontakt på kommunikation för samordning. Det vi behöver veta för att ge er en mer exakt uppskattning om tid är vad ni vill åstadkomma med medverkan. Hur många konstverk ungefär? Ett? Tio? Tjugo? Hur mycket vill ni göra själva, hur mycket vill ni att konstkonsulter gör? Hur mycket aktiviteter vill ni göra, hur inkluderande av medborgarna vill ni vara etc. Detta kopplas till tidsplanen för hela projektet.
 • FAST KOSTNAD för ”Ticket” – från 100 000 för privat näringsliv (man får mycket för pengarna) och mellan 50 000 – 700 000 för kommuner beroende på antal medborgare boende i kommunen.
 • RÖRLIG KOSTNAD för produktion av konstverk – tillfälliga eller permanenta, stora eller små. Ni kan medverka med konstprojekt som redan är planerade och kan manifesteras sommaren 2025. Vi diskuterar gärna med ansvarig för offentlig konst och/eller stadsutveckling hos er och skräddarsyr.
 1. WALLSTREET festival (WS) och aktuell partner/finansiär (PART) tittar tillsammans på vilka platser PART som äger skulle passa för konst. En vägg, en bakgård, en park…? Kanske ska PART göra om eller bygga nytt och vill passa på att försköna, förvåna, förstärka själen på till platsen med ett konstnärligt inslag?
 2. Typ av plats påverkar vilken typ av konst som kan komma i fråga.
 3. PART bestämmer vilka PART vill ska vara involverade i process och beslut. WS rekommenderar starkt att inkludera medarbetare och boende i den utsträckning det går. WS hjälper med en bra modell för detta.
 4. I dialog tar vi reda på vilken sorts konstnär PART skulle vilja samarbeta med. WS och PART kikar på olika exempel och får en uppfattning om vad som är viktigt och intressant för PART. WS tar fram tre förslag på konstnärer. PART funderar och väljer en av dem. Konstnären skall naturligtvis också själv vilja ta uppdraget. Det händer ibland att konstnären säger nej.
 5. WS fungerar mellanhand och skriver avtal både med PART och med konstnär. WS tar hand om de tillstånd som behövs (TA-planer, bygglov mm) samt tar hand om allt annat som konstnären behöver för att kunna göra ett bra jobb.
 6. Konstnären får input om platsens själ mm, tolkar det fritt och tar fram en skiss som PART kikar på. De flesta skisser brukar godkännas direkt. Vid behov kan ytterligare en skiss göras. Två skisser är max. Det är därför viktigt att lägga tid och omsorg på valet av konstnär i första läget. Slutskisser förordas av konstnärliga rådet.
 7. WS tar hand om produktionen och stödjer konstnären. PART uppmuntras att åka och hälsa på konstnären på plats, boka in en föreläsning för medarbetarna på företaget, läsa månadsbreven, uppleva den färdiga konsten, dela era upplevelser med andra.
 8. PART följer den kommunikationsplan och underhållsplan som kommer med konsten.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i stockholmsregionen. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

Gold Ticket

Riktar sig till HUVUDPARTNERS - kommuner och företag i Sverige - som medverkar genom finansiering av konst på eller vid egna fastigheter.

Läs mer

Diamond Ticket

Riktar sig till GLOBALA PARTNERS som bidrar med resurser med sikte på den globala arenan

Läs mer

Våra partners

Mer info kommer