WALLSTREET festival 2025

Sommaren 2025 kommer Europas mest intressanta och största festival för offentlig konst gå av stapeln. Konstfestivalen WALLSTREET handlar om att konstnärer och grannar skapar platser med betydelse. Konst är avgörande för stadens själ, dess samspel, identitet och attraktivitet. I dessa tider är det kvaliteter och värden som är viktigare någonsin. Vill du och din kommun vara med och utveckla och genomföra festivalen som bygger samman Sverige?

Här kommer en karta så du kan hitta konst nära dig