School co-lab

Er verksamhet hyr in en professionell konstnär som leder arbetet med era deltagare under workshops motsvarande två dagar.

En School Co-Lab Ticket kostar 25 000 kr. För grundskolan kan detta betalas med bidraget Skapande skola. Fyll i formuläret nedan om ni är intresserade av att samarbeta med en konstnär inom ramen för WALLSTREET festival 2025.

Kryssa i åldersgrupp på era deltagare.
Kryssa i de alternativ som gäller utifrån WALLSTREETs ansluta konstnärer.
Beskriv gärna eventuella kopplingar till styrdokument för bättre förståelse av sammanhanget. Använd max 1000 tecken inkl blanksteg.
Vad vill ni uppnå med insatsen? Vad är viktigt för er?

Det här får du med en school co-lab ticket

Stöd av proffs

Hjälp av en professionell konstnär som leder arbetet med era deltagare under workshops motsvarande två dagar.

Exponering

Era verk får möjlighet att visas upp under festivalprogrammet 2022.

Handledning

Tillgång till en pedagogisk handledning här på sajten för att arbeta med offentlig konst under våren/försommaren 25.

Sammanhang

En stor poäng att verka i ett större sammanhang är självklart utbytet med andra. Allt blir också roligare tillsammans.