Support Ticket

Riktar sig till OFFICIELLA LEVERANTÖRER och BRANSCHORGANISATIONER som bidrar med bra priser på varor och tjänster av högt värde.

Det här får du med en support ticket

SUPPORT Ticket erhålls av BRANSCH- OCH INTRESSEORGANISATIONER som bidrar med kompetens, perspektiv och nätverk, och OFFICIELLA LEVERANTÖRER som bidrar med bra priser på varor och tjänster av högt värde. SUPPORT Ticket bekostas främst genom de insatser av personell och materiell karaktär som denna typ av partners står för.

Det ​Support Ticket ger förutom övergripande projektledning  listas nedan:

Detta får de med SUPPORT Ticket

Bildbank

Tillgång till festivalens egna bildbank

Digital plattform

Tillgång till festivalens digitala plattform.

Logotyp

Rätt att använda festivalens logotyp.

Wallstreet magazine

Ex av festivalens magazine.